Nod y prosiect CCAT yw cefnogi cymunedau arfordirol i ddeall newid yn yr hinsawdd a sut i ymaddasu.

Mae prosiect peilot CCAT bellach wedi dod i ben. Hoffem ddiolch i'r cymunedau arfordirol gwych yn Fingal a Sir Benfro a gymerodd ran yn y prosiect.

Roedd CCAT yn brosiect peilot a ariannwyd yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy’r rhaglen Iwerddon Cymru. Cynhaliwyd gweithgareddau’r prosiect rhwng 2019 a 2021 ac fe’i harweiniwyd gan Goleg Prifysgol Dulyn mewn partneriaeth â Chyngor Sir Fingal, Coleg Prifysgol Corc/MaREI, Prifysgol Caerdydd, Fforwm Arfordir Sir Benfro a Phorthladd Aberdaugleddau.

Aeth y prosiect ati i feithrin gallu i newid cymunedau arfordirol Môr Iwerddon drwy ymgysylltu â dinasyddion mewn gweithgareddau megis mapio cyfranogol, geo-ddylunio, geogemau, digwyddiadau ar-lein yn ogystal ag adnoddau addysgu rhyngweithiol a grëwyd. Oherwydd COVID-19, canolbwyntiodd y prosiect ar ddefnyddio offer digidol gyda chymysgedd o ryngweithio ar-lein ac wyneb yn wyneb i helpu cymunedau i ymaddasu gyda’i gilydd.

Cynhaliwyd digwyddiad cau'r prosiect Adeiladu gweithredu ar y newid yn yr hinsawdd yn lleol: offer o brosiect CCAT ar yr 2il o Chwefror 2022. Roedd y digwyddiad hwn yn arddangos yr offer a ddatblygwyd gan y prosiect, gellir gweld recordiad y digwyddiad ar sianel YouTube CCAT yma a gellir gweld y cyflwyniadau yma


CCAT-Infographics_27Jan22v3

Fideo cymeradwyaeth

CCAT-Visual-FInal-High-Res

TWEETS by @ccatproject

CCAT has produced a #StoryMap of case studies that used #Geodesign to engage coastal communities with #climatechange issues

https://storymaps.arcgis.com/stories/4c8c10cb7f69416fa8cd24909d7712f2
#CCAT
#EUIrelandWales

Load More…