The CCAT pilot project aims to support coastal communities to understand climate change and how to adapt.

The CCAT pilot project has ended and we would like to thank the communities in Fingal, Ireland and in Pembrokeshire, Wales for participating in the project.

The CCAT pilot project was part-funded by the European Regional Development Fund through the Ireland Wales Programme and ran from 2019 to 2021. The project was led by University College Dublin in partnership with Fingal County Council and University College Cork in Ireland and Cardiff University, Pembrokeshire Coastal Forum and the Port of Milford Haven in Wales.

Aeth y prosiect ati i feithrin gallu i newid cymunedau arfordirol Môr Iwerddon drwy ymgysylltu â dinasyddion mewn gweithgareddau megis mapio cyfranogol, geo-ddylunio, geogemau, digwyddiadau ar-lein yn ogystal ag adnoddau addysgu rhyngweithiol a grëwyd. Oherwydd COVID-19, canolbwyntiodd y prosiect ar ddefnyddio offer digidol gyda chymysgedd o ryngweithio ar-lein ac wyneb yn wyneb i helpu cymunedau i ymaddasu gyda’i gilydd.

Cynhaliwyd digwyddiad cau'r prosiect Adeiladu gweithredu ar y newid yn yr hinsawdd yn lleol: offer o brosiect CCAT ar yr 2il o Chwefror 2022. Roedd y digwyddiad hwn yn arddangos yr offer a ddatblygwyd gan y prosiect, gellir gweld recordiad y digwyddiad ar sianel YouTube CCAT yma a gellir gweld y cyflwyniadau yma


CCAT-Infographics_27Jan22v3

Fideo cymeradwyaeth

CCAT-Visual-FInal-High-Res

TWEETS by @ccatproject

Twitter feed is not available at the moment.