Adeiladu Gweithredu ar y Newid yn yr Hinsawdd yn Lleol: Offer o Brosiect CCAT

save the date

Bydd CCAT yn cynnal ei ddigwyddiad terfynu prosiect ar-lein ar 2 Chwefror 2022 i arddangos yr offer a ddatblygwyd yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf.

Datblygodd y prosiect ystod o offer ar gyfer ymgysylltu ag awdurdodau lleol, addysgwyr, pobl ifanc, grwpiau cymunedol, llunwyr polisi ac academyddion. Bydd y digwyddiad arddangos hwn yn amlygu ystod o’r offer hwn megis gweithdai geo-ddylunio, adnoddau addysgol, prosiectau mapio cyfranogol, ymchwil academaidd a digwyddiadau ar-lein. Bydd partneriaid y prosiect yn archwilio cyfleoedd a heriau'r offer hwn, effaith COVID-19 ar y prosiect a chynlluniau ar gyfer eu defnyddio yn y dyfodol. 

Mae cofrestru ar gyfer y digwyddiad ar-lein rhad ac am ddim hwn yma

+ posts