Animeiddiad CCAT

Mae CCAT gyda chefnogaeth MaREI wedi creu animeiddiad am y prosiect a'r gwaith rydyn ni'n ei wneud. Mae'r animeiddiad ar gael yn Saesneg ac yn Gymraeg.

TWEETS by @ccatproject

In a new paper, @emmajmckinley et al. explore the impact of COVID-19 on coastal communities’ engagement re climate change. They suggest a rapid response to this unexpected shift by adopting diverse techniques, broader participation, & learning support https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2021.105629

Load More…