CCAT Brochure

CCAT brochure

Mae CCAT wedi cynhyrchu llyfryn sy'n amlinellu gwaith y prosiect ym meysydd dysgu, arsylwi, gwneud synnwyr a chyd-greu. Mae’r llyfryn yn rhoi gwybodaeth am ein prosiectau mapio cyfranogol, gweithdai Minecraft, ymgysylltu ag ysgolion, mentrau geo-ddylunio a’n digwyddiadau “Cyfnewid Polisi ac Arfer Gorau ar Draws Ffiniau”.

The brochure is available to download in English yma ac yn Saesneg yma

CCAT-BROCHURE-A4-print

+ posts