llyfryn CCAT

Mae CCAT wedi cynhyrchu llyfryn sy'n amlinellu gwaith y prosiect ym meysydd dysgu, arsylwi, gwneud synnwyr a chyd-greu. Mae’r llyfryn yn rhoi gwybodaeth am ein prosiectau mapio cyfranogol, gweithdai Minecraft, ymgysylltu ag ysgolion, mentrau geo-ddylunio a’n digwyddiadau “Cyfnewid Polisi ac Arfer Gorau ar Draws Ffiniau”.

Mae’r llyfryn ar gael i’w lawrlwytho yn Gymraeg yma ac yn Saesneg yma

CCAT-BROCHURE-A4-print

+ posts

TWEETS by @ccatproject

🤗 Vienna rated world’s most liveable city again 🎉 ⬇️

And it just turns out that we’re looking for (a) post-doc(s) for @EnvPsyVienna, see https://env-psy.univie.ac.at/job-research-opportunities/ https://twitter.com/TheEconomist/status/1539745189400559618

Load More…