llyfryn CCAT

Mae CCAT wedi cynhyrchu llyfryn sy'n amlinellu gwaith y prosiect ym meysydd dysgu, arsylwi, gwneud synnwyr a chyd-greu. Mae’r llyfryn yn rhoi gwybodaeth am ein prosiectau mapio cyfranogol, gweithdai Minecraft, ymgysylltu ag ysgolion, mentrau geo-ddylunio a’n digwyddiadau “Cyfnewid Polisi ac Arfer Gorau ar Draws Ffiniau”.

Mae’r llyfryn ar gael i’w lawrlwytho yn Gymraeg yma ac yn Saesneg yma

CCAT-BROCHURE-A4-print

+ posts