Arsyllfa Dinasyddion CCAT

Citizen Observatory

Mae tîm CCAT wedi creu Arsyllfa Dinasyddion ar-lein gan ddefnyddio ArcGIS, a fydd yn cael ei reoli gan Earth Institute UCD unwaith y bydd y prosiect CCAT wedi dod i ben.

Bydd yr Arsyllfa Dinasyddion yn gwella gallu ymchwilwyr UCD yn sylweddol i ymgysylltu â chymunedau a rhanddeiliaid lleol yn ogystal â'u creu; deall yn well yr heriau sy'n eu hwynebu; a chyd-gynhyrchu atebion perthnasol i gynyddu gwybodaeth cymunedau o faterion cynaliadwyedd ac amgylcheddol a gwella eu gallu i ymaddasu.

Bydd yr arsyllfa yn darparu enghreifftiau o brosiectau mapio cyfranogol CCAT a thempledi hawdd eu defnyddio o'r prosiectau hyn. Bydd Earth Institute UCD yn darparu cefnogaeth bwrpasol i alluogi eu cymuned ymchwil a'u sefydliadau partner i ddefnyddio'r templedi hyn yn eu prosiectau ymchwil cyfranogol. Yn ogystal â buddion clir ar gyfer ymchwil ac ymgysylltu â'r gymuned, maent yn rhagweld y bydd gan yr Arsyllfa Dinasyddion gymwysiadau mewn addysgu a dysgu academaidd, gan gynyddu ymhellach etifeddiaeth yr offer a'r llwyfannau a ddatblygwyd trwy'r prosiect CCAT.

+ posts