Casgliad o brosiectau Geoddylunio CCAT yn ymgysylltu cymunedau arfordirol â newid yn yr hinsawdd

Mae CCAT wedi creu gwefan MapStori (StoryMap) sy'n cynnwys astudiaethau achos Geoddylunio o India, Taiwan ac UDA. Defnyddiodd y prosiectau hyn Geoddylunio i gynnwys cymunedau arfordirol mewn newid yn yr hinsawdd. Mae'r map rhyngweithiol yn eich galluogi i hidlo'ch chwiliad yn ôl y rhai dan sylw (grwpiau cymunedol, myfyrwyr, gweithwyr proffesiynol) ac yn ôl deg mater gwahanol yr oeddent yn mynd i'r afael â nhw, megis codiad yn lefel y môr, halogiad pridd, diogelu ardaloedd amgylcheddol sensitif, ac ati.

Ar gyfer pob astudiaeth achos, mae crynodeb byr a dolen i fanylion y prosiect (Poster IGC). Dewiswyd yr astudiaethau achos o gyfarfodydd International Geodesign Collaboration y tair blynedd diwethaf. Bydd ymarferwyr Geoddylunio eraill hefyd yn gallu ychwanegu astudiaethau achos newydd at y MapStori.

Mae'r MapStori ar gael yma

+ posts

TWEETS by @ccatproject

🤗 Vienna rated world’s most liveable city again 🎉 ⬇️

And it just turns out that we’re looking for (a) post-doc(s) for @EnvPsyVienna, see https://env-psy.univie.ac.at/job-research-opportunities/ https://twitter.com/TheEconomist/status/1539745189400559618

Load More…