Casgliad o brosiectau Geoddylunio CCAT yn ymgysylltu cymunedau arfordirol â newid yn yr hinsawdd

Mae CCAT wedi creu gwefan MapStori (StoryMap) sy'n cynnwys astudiaethau achos Geoddylunio o India, Taiwan ac UDA. Defnyddiodd y prosiectau hyn Geoddylunio i gynnwys cymunedau arfordirol mewn newid yn yr hinsawdd. Mae'r map rhyngweithiol yn eich galluogi i hidlo'ch chwiliad yn ôl y rhai dan sylw (grwpiau cymunedol, myfyrwyr, gweithwyr proffesiynol) ac yn ôl deg mater gwahanol yr oeddent yn mynd i'r afael â nhw, megis codiad yn lefel y môr, halogiad pridd, diogelu ardaloedd amgylcheddol sensitif, ac ati.

Ar gyfer pob astudiaeth achos, mae crynodeb byr a dolen i fanylion y prosiect (Poster IGC). Dewiswyd yr astudiaethau achos o gyfarfodydd International Geodesign Collaboration y tair blynedd diwethaf. Bydd ymarferwyr Geoddylunio eraill hefyd yn gallu ychwanegu astudiaethau achos newydd at y MapStori.

Mae'r MapStori ar gael yma

+ posts