CCAT yn ymddangos yn Arddangosfa Oriel Open Eye

Mae gwaith CCAT gyda Minecraft ac ymgysylltu pobl ifanc â newid yn Fingal yn cael sylw fel rhan o arddangosfa newydd yn Oriel Open Eye yn Lerpwl. Mae’r arddangosfa o’r enw “Look Climate Lab 2022” yn rhedeg rhwng mis Ionawr a mis Mawrth 2022 ac yn archwilio’r delweddau rydyn ni’n meddwl amdanyn nhw wrth feddwl am newid yn yr hinsawdd, a beth yw ein cyfrifoldeb cymdeithasol o ran ail-lunio’r naratif gweledol hwn.

Bydd stiwdio Geogemau Climate Wicked CCAT yn cynnwys delweddau o'n gweithdai yn Fingal ac yn cynnig cyfle i ymwelwyr chwarae Minecraft a fydd yn cynnwys tirwedd Fingal.

Am fwy o fanylion am yr arddangosfa cliciwch yma

+ posts