Cymunedau Arfordirol yn Ymaddasu Ynghyd (CCAT): Cyfnewid Gwybodaeth ac Arferion Gorau ar draws Ffiniau

coastal erosion

Mae’r newid yn yr hinsawdd yn effeithio’n uniongyrchol ar Fôr Iwerddon a’i gymunedau arfordirol ac mae angen iddynt addasu i'r newidiadau hyn. Bydd y prosiect Cymunedau Arfordirol yn Ymaddasu Ynghyd (CCAT) yn dwyn ynghyd lunwyr polisi, awdurdodau lleol, academyddion a chymunedau o Iwerddon, Cymru a Lloegr i rannu gwybodaeth ac arferion gorau o reoli arfordirol.

Cynhelir y gynhadledd ar-lein rhad ac am ddim hon bob bore rhwng 17 a 19 Tachwedd 2020 a bydd yn rhoi cyfle i rannu gwybodaeth a phrofiad ac adeiladu ar arferion gorau presennol ar gyfer rheolaeth arfordirol, addasu i’r newid yn yr hinsawdd a lliniaru ei effeithiau.


TachwCynhelir cynhadledd CCAT rhwng 10am ac amser cinio bob dydd rhwng 17 a 19 Tachwedd. I weld y rhaglen ddrafft cliciwch yma ac i gofrestru cliciwch yma

TWEETS by @ccatproject

In a new paper, @emmajmckinley et al. explore the impact of COVID-19 on coastal communities’ engagement re climate change. They suggest a rapid response to this unexpected shift by adopting diverse techniques, broader participation, & learning support https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2021.105629

Load More…