Gŵyl y Gwyddorau Cymdeithasol

Bydd y digwyddiad hwn yn arddangos gwaith CCAT, gan gynnwys cyflwyniadau ar ganfyddiadau ac agweddau’r gymuned tuag at newid hinsawdd a goblygiadau hyn i ymaddasu, arddangosiad o’r gyfres o adnoddau addysgol, gan gynnwys gêm newid hinsawdd ryngweithiol ar-lein, animeiddiad ar ymaddasu newid hinsawdd ar gyfer ein cymuned astudiaeth achos yn Iwerddon, ynghyd â defnydd o dechnolegau arloesol (fel geo-ddylunio a realiti rhithwir) fel ffordd o gynyddu ymwybyddiaeth, dealltwriaeth, a gallu i ymaddasu i newid hinsawdd.

Yn ystod y digwyddiad hwn, byddwch yn dysgu mwy am bwysigrwydd deall canfyddiadau cymunedau arfordirol o newid hinsawdd, a sut mae hyn yn dylanwadu ar y syniad o ddinasyddiaeth hinsawdd. Cewch gyfle hefyd i chwarae rôl y penderfynwyr ac aelodau o’r gymuned leol yn ein gêm gardiau ryngweithiol ar-lein ar newid hinsawdd

I gofrestru yma

+ posts

TWEETS by @ccatproject

🤗 Vienna rated world’s most liveable city again 🎉 ⬇️

And it just turns out that we’re looking for (a) post-doc(s) for @EnvPsyVienna, see https://env-psy.univie.ac.at/job-research-opportunities/ https://twitter.com/TheEconomist/status/1539745189400559618

Load More…