Mae CCAT yn lansio prosiect mapio yn Noc Penfro

Carriage Drive

Y mae Porthladd Aberdaugleddau, partner CCAT, wedi nodi ardal hanesyddol o’r porthladd i elwa o welliannau adfer a threftadaeth. Mewn partneriaeth â Chanolfan Treftadaeth Doc Penfro a’r porthladd, mae CCAT wedi creu prosiect mapio cyfrangol er mwyn i’r gymuned lleol cyd-greu weledigaeth ar y cyd.

This area was the formal entrance used by officers in horse-drawn carriages to access their residences inside the Port walls at Pembroke Dock in the 1800s.

Ni fu cymaint o ddiddordeb yn nhreftadaeth a photensial Doc Penfro erioed. Rydym am wella'r gofod hwn gan roi amwynder a phrofiad i'r cyhoedd a'n cwsmeriaid ac ymwelwyr y byddant yn dweud wrth eraill amdanynt pan fyddant yn ymweld â'r Iard Dociau. Gall pob un ohonom chwarae rhan wrth ddatblygu'r hyn sy'n mynd i mewn i Carriage Drive - nid oes unrhyw syniadau y tu hwnt i derfynau!' Tim James - Pennaeth Datblygu Masnachol ac Ynni, Porth Aberdaugleddau

Mae porthladdoedd bob amser wedi esblygu i ddiwallu anghenion y gymuned a'r wlad, ac nid yw Porthladd Penfro yn eithriad. Ewch iAdfywio Carriage Drivei archwilio'r ardal trwy rith-deithiau, ymchwilio i'r gorffennol a chymharu'r ardal trwy'r oesoedd.

Yma, gall ymwelwyr wneud awgrymiadau ar gyfer naill ai gwelliannau Amgylcheddol, Treftadaeth neu Amwynder i'r ardal, pleidleisio o blaid, ac ychwanegu at syniadau sy'n bodoli eisoes.

Bydd yr holl syniadau'n cael eu hystyried ac yn helpu i fod yn sail i gais cyllid ar gyfer y prosiect uchelgeisiol a bydd Canolfan Treftadaeth Doc Penfro yn gweithredu fel canolbwynt i'r prosiect.

'Mae hwn yn syniad gwych i ddod â phobl leol ynghyd wrth gynllunio a gwella'r ardal yn adeiladol. Anogir aelodau'r gymuned i fanteisio ar y cyfle hwn a defnyddio ein HUB cymunedol ymroddedig i gyflwyno eu hawgrymiadau.' Graham Clarkson - Cadeirydd, Canolfan Treftadaeth Doc Penfro.

Bydd y prosiect yn rhedeg o 12 Gorffennaf - 2 Awst 2021.

+ posts