Prosiect mapio cyfranogol CCAT wedi'i lansio mewn cymunedau arfordirol yn Sir Benfro

Mae Fforwm Arfordirol Sir Benfro, partner CCAT mewn partneriaeth â Chyfoeth Naturiol Cymru wedi lansio prosiect mapio cyfranogol yng nghymunedau arfordirol Aberllydan (Broad Haven) a Hafan Fach (Little Haven) yn Sir Benfro. Gofynnir i bobl sy'n byw yn yr ardaloedd hyn gyflwyno eu profiad o newid yn yr hinsawdd mewn map ar-lein. Gofynnir iddynt gyflwyno gwybodaeth am newidiadau y maent wedi'u gweld yn yr hinsawdd a'r tywydd ar dir neu ar y môr. Gofynnir iddynt hefyd gyflwyno gwybodaeth am effaith y newidiadau hyn a pha gamau sy'n cael eu cymryd yn lleol i frwydro yn erbyn y newidiadau hyn.

Yn rhan o'r fenter hon bydd Fforwm Arfordirol Sir Benfro yn gwahodd pobl i gymryd rhan mewn trafodaethau ar-lein mewn grwpiau bach am newidiadau, effeithiau a chamau gweithredu amgylcheddol a gynhelir yn yr ardal.

Bydd y wybodaeth a drosglwyddir yn llywio cynllun gweithredu ar gyfer y gymuned a gaiff ei rannu â'r cyngor cymunedol a chyrff y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus sy'n cynnwys Cyngor Sir Benfro, Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro a Chyfoeth Naturiol Cymru. Bydd y cynllun hwn yn rhoi’r cyfle i'r gymuned leol ymgysylltu'n uniongyrchol â llunwyr polisïau lleol ynghylch yr hyn y mae'r gymuned am ei weld yn digwydd yn yr ardal a chefnogi eu cymuned i fod yn gadarn ac yn gryfach yn wyneb newidiadau arfordirol.

I gael rhagor o wybodaeth am y prosiect ewch i https://www.pembrokeshirecoastalforum.org.uk/projects/ccat/

coastal view
+ posts