CCAT yn cynhyrchu rhith-deithiau o amgylch cyfleusterau ynni hydrogen ar gyfer prosiect Aberdaugleddau: Energy Kingdom (MH:EK)

Hydrogen refueller

Mae CCAT yn falch iawn o fod wedi cydweithredu â'r tîm MH:EK yn ddiweddar i gynhyrchu rhith-deithiau o ddau arddangoswr ynni hydrogen newydd cyffrous yn Aberdaugleddau. Gan ddefnyddio technoleg arloesol 360°, creodd CCAT deithiau rhithwir o amgylch y system ail-lenwi ceir hydrogen a'r system wresogi hybrid. Mae'r teithiau rhithwir hyn yn caniatáu mynediad i weithrediad mewnol y dyfeisiau, dan waharddiad fel arfer mewn bywyd go iawn, a thrwy hynny gynnig teclyn arall i ymgysylltu â'r gymuned ehangach ynghylch yr ymaddasiad i newid yn yr hinsawdd barhaus sy'n digwydd yn lleol.

Mae MH:EK yn brosiect dwy flynedd gwerth £4.5 miliwn, sy'n rhedeg tan 2022, sy'n archwilio sut y gallai system ynni lleol glyfar wedi'i datgarboneiddio edrych ar gyfer Aberdaugleddau, Penfro a Doc Penfro. Bydd y prosiect yn archwilio potensial hydrogen di-garbon ochr yn ochr â thrydan adnewyddadwy i ddiwallu ein holl anghenion ynni yn y dyfodol. Yn ganolog i'r prosiect, ac i gyflawni allyriadau carbon sero net, mae ymrwymiad i ymgysylltu â'r gymuned a'r diwydiant lleol, gan ddarparu mewnwelediad a chyfleoedd ar gyfer twf economaidd.

‘Mae’r teithiau rhithwir arloesol hyn yn ein galluogi i gyrraedd cynulleidfa lawer ehangach ac i gyfathrebu’r datblygiadau hydrogen MH:EK cyffrous sy’n digwydd yma. Yn brofiad dysgu mwy cynhwysol, mae natur ddigidol y teithiau yn caniatáu mynediad i bawbgall myfyrwyr, preswylwyr a staff y diwydiant fel ei gilydd (yn wir, unrhyw un sydd â'r rhyngrwyd unrhyw le yn y byd) yn awr ymweld â'r cyfleuster mewn manylder nad yw'n bosibl mewn bywyd go iawn. Gall cynnwys y gymuned yn gynnar helpu i gynyddu cefnogaeth ac ymwybyddiaeth o’r datblygiadau ynni adnewyddadwy sy’n digwydd yma yn Aberdaugleddau fel rhan o addasiad Sir Benfro i newid yn yr hinsawdd.’

Steve Keating, Rheolwr SD & Energy, Arweinydd Prosiect MH:EK | Cyngor Sir Penfro

Ewch ar daith o amgylch ail-lenwr hydrogeny tîm, yr HyQube 500 ar lannau Aberdaugleddau sy'n dosbarthu hydrogen gwyrdd ar y safle ac yn tanio dau gar cell tanwydd hydrogen Rasa , sy'n gweithredu yn yr ardal. Gallwch weld y car yn cael ei lenwi a sut mae'r hydrogen yn cael ei gynhyrchu.

Ymwelwch â'r system wresogi hybrid hydrogen-barod sy'n cael ei threialu mewn adeilad gweithredol sy'n perthyn i Borthladd Aberdaugleddau. Dyma'r treial cyntaf o'i fath sy'n cyfuno egwyddorion gwresogi hybrid â hydrogen mewn lleoliad masnachol. Mae'r system wresogi newydd yn cynnwys pwmp gwres ffynhonnell aer wedi'i baru â boeler nwy newydd sy'n gallu llosgi hydrogen.

ewch ar y teithiau yma