Adroddiadau CCAT

report cover

Yn ddiweddar, mae CCAT wedi cynhyrchu dau adroddiad yn ymwneud â'n gwaith. Mae’r adroddiad cyntaf “Deall Canfyddiadau’r Cyhoedd o Newid yn yr Hinsawdd: Astudiaeth Achos o Gyngor Sir Benfro a Chymunedau Lleol” yn nodi’r prif ganfyddiadau o'n hastudiaeth. Mae'n edrych ar agweddau gweithwyr unigol yng Nghyngor Sir Benfro, ac yn cyflwyno cyfres o argymhellion i'w hystyried gan y cyngor yn eu rhaglen waith sy'n gysylltiedig â newid yn yr hinsawdd.

Mae'r ail adroddiad “Ymgysylltu â Chymuned yr Havens am Newid yn yr Hinsawdd” yn dogfennu'r trafodaethau ar ymaddasu i newid yn yr hinsawdd gyda chymuned yr Havens yng Nghymru. Roedd y prosiect yn gydweithrediad rhwng tîm Datganiad Ardal Forol Cyfoeth Naturiol Cymru a phartneriaid CCAT Fforwm Arfordir Sir Benfro. Roedd yn galluogi treialu offer ymgysylltu newydd gyda chymuned. Datblygwyd y rhain gan CCAT. Roedd y gwaith hefyd yn cyd-fynd â gweithredoedd ymgysylltu â'r Datganiad Ardal Forol.

Gallwch ddarllen yr adroddiadau yma

TWEETS by @ccatproject

🤗 Vienna rated world’s most liveable city again 🎉 ⬇️

And it just turns out that we’re looking for (a) post-doc(s) for @EnvPsyVienna, see https://env-psy.univie.ac.at/job-research-opportunities/ https://twitter.com/TheEconomist/status/1539745189400559618

Load More…