Cyhoeddi ymchwil CCAT

research paper

Mae CCAT wedi cyhoeddi papur ymchwil o’r enw ‘Going digital’ – Lessons for future coastal community engagement and climate change adaptation yn yr Ocean & Coastal Management Journal sef y cyfnodolyn rhyngwladol blaenllaw sy'n astudio pob agwedd ar reolaeth cefnfor ac reolaeth cefnfor ac arfordirol o'r lefelau lleol i rai byd-eang.

Mae'n archwilio effeithiau ac addasiadau ymgysylltu â'r gymuned arfordirol o ganlyniad i COVID-19. Mae’n trafod amrywiaeth o dechnegau, heriau a chyfleoedd sy’n ymwneud â phedwar gweithgaredd CCAT. Mae gan 'Mynd yn ddigidol' amrywiaeth o fanteision ond ni ddylid ei ystyried yn ateb 'un maint sy'n addas i bawb' ar gyfer ymgysylltu. Mae addasu a gwydnwch yn gofyn am ymateb cyflym, defnyddio technegau amrywiol, cyfranogiad eang a dysgu â chymorth.

i ddarganfod mwy cliciwch yma

+ posts