Gweminar Taith Maes Realiti Rhithwir CCAT (VR)

VR event flyer

Cynhaliodd CCAT gweminar ar 19th Mai 2021 fel rhan o'n gwaith ar archwilio'r defnydd o dechnoleg realiti rhithwir (VR) fel adnodd ar gyfer ystod o weithgareddau ymchwil. Yn dilyn gweithdai gydag academyddion yng Ngholeg Prifysgol Dulyn a Phrifysgol Caerdydd, gwnaethom sylwi bod diddordeb yn y modd y mae technolegau VR yn cael eu defnyddio mewn prifysgolion ac yn enwedig ar gyfer gwaith maes. Cawsom siaradwyr rhyngwladol i drafod esblygiad VR, y seicoleg y tu ôl i ddefnyddio VR ar gyfer newid ymddygiad a chymhwyso'r dechnoleg yn ymarferol ar gyfer teithiau maes. Roedd dros 60 yn bresennol ac roedd eu hadborth yn gadarnhaol iawn.
Mae'r recordiadau o'r pum sgwrs ar gael ar sianel YouTube CCAT yma

+ posts

TWEETS by @ccatproject

🤗 Vienna rated world’s most liveable city again 🎉 ⬇️

And it just turns out that we’re looking for (a) post-doc(s) for @EnvPsyVienna, see https://env-psy.univie.ac.at/job-research-opportunities/ https://twitter.com/TheEconomist/status/1539745189400559618

Load More…