CCAT’s response to COVID-19

covid-19

Mae prosiect CCAT yn amlinellu sut i gynyddu adnoddau er mwyn addasu i newid yng nghymunedau arfordirol Môr Iwerddon. Caiff hyn ei wneud drwy annog dinasyddion i gymryd rhan mewn gweithgareddau fel amlinellu cyfranogol, gweithdai GeoGynllunio, clybiau GeoGemau ac adnoddau addysgu rhyngweithiol. O’r cychwyn cyntaf, mae’r prosiect wedi cynnwys cyfuniad o gyfarpar digidol ac nad yw’n ddigidol gyda chymysgedd o ryngweithio ar-lein ac wyneb yn wyneb er mwyn helpu cymunedau i addasu gyda’i gilydd.

With the COVID-19 pandemic and subsequent social distancing measures in the UK and Ireland the project itself has had to adapt to change. We will now fully embrace the opportunities presented by digital tools for citizen engagement and explore their pros and cons, their potential and their  limitations. In order to do this, we have now moved all our activities online. However, we may run in-person events in the future should this be possible. So for example, our GeoDesign workshops will now take place entirely online, teaching resources will be re-imagined and made available online, and knowledge exchange events will now use digital platforms. The project outputs will therefore be accessible to a much greater number of people and further reduce our travel and carbon footprint which is in line with the project’s eco-code

Rydym yn credu bod yr addasiad hwn yn cynnig cyfle euraidd i CCAT gynyddu ein dealltwriaeth, arbenigedd a phrofiad yn ein defnydd o dechnolegau digidol.

+ posts