Taith rithwir CCAT o amgylch Portrane

Creodd CCAT daith drochi, rhithwir o amgylch Portrane, Swydd Dulyn. Mae gan y daith ymgolli hon bum pwynt o ddiddordeb ar hyd Traeth Burrow, gan ddarparu gwybodaeth am fflora a ffawna'r ardal ac egluro pam ei bod yn faes cadwraeth arbennig. Mae'r profiad hefyd yn dangos effaith newid hinsawdd a chodiadau yn lefel y môr yn y dyfodol.

Cynhyrchwyd y llwybr rhithwir hwn gan Zixiang Xu, myfyriwr gradd meistr yn Ysgol Cyfrifiadureg UCD dan oruchwyliaeth Dr Abey Campbell. Roedd yn rhaid i staff yng Nghyngor Sir Fingal sy'n gweithio ym maes Cynllunio, Newid Hinsawdd ac Ymgysylltu Digidol roi cynnig ar y profiad rhithwir hwn gan ddefnyddio clustffon Oculus Quest. Darparodd y tîm o Cyfrifiadureg UCD y clustffon a bocs glân ar gyfer y digwyddiad. Roedd yr adborth gan y rhai a roddodd gynnig ar y profiad yn gadarnhaol iawn. Mae'r tîm CCAT hefyd wedi creu gwefan i fynd ochr yn ochr â'r profiad rhithwir, gan ddarparu gwybodaeth am y pwyntiau o ddiddordeb a phwysigrwydd cynefinoedd morol, twyni a morfa heli.
Gallwch weld y wefan yma

+ posts

TWEETS by @ccatproject

🤗 Vienna rated world’s most liveable city again 🎉 ⬇️

And it just turns out that we’re looking for (a) post-doc(s) for @EnvPsyVienna, see https://env-psy.univie.ac.at/job-research-opportunities/ https://twitter.com/TheEconomist/status/1539745189400559618

Load More…