Cardiau Newid yn yr Hinsawdd

climate change cards

Mae CCAT wedi lansio adnodd ar-lein ar gyfer ysgolion uwchradd i ategu addysg newid yn yr hinsawdd. Mae’r pecyn gweithgareddau’n awgrymu sut i ddefnyddio’r cardiau newid yn yr hinsawdd er mwyn rhoi cyfle i ddisgyblion archwilio effaith newid yn yr hinsawdd ar eu cymuned leol a’r camau y mae angen eu cymryd i addasu i’r newidiadau hyn.

i ddysgu mwy cliciwch yma

+ posts

TWEETS by @ccatproject

There are some great free #ClimateChange educational resources available ahead of #COP26 from @twinklresources
https://bit.ly/3plLoOS

Load More…