Cardiau Newid yn yr Hinsawdd

climate change cards

Mae CCAT wedi lansio adnodd ar-lein ar gyfer ysgolion uwchradd i ategu addysg newid yn yr hinsawdd. Mae’r pecyn gweithgareddau’n awgrymu sut i ddefnyddio’r cardiau newid yn yr hinsawdd er mwyn rhoi cyfle i ddisgyblion archwilio effaith newid yn yr hinsawdd ar eu cymuned leol a’r camau y mae angen eu cymryd i addasu i’r newidiadau hyn.

i ddysgu mwy cliciwch yma