Adnoddau addysgu newid yn yr hinsawdd

climage change resources

Mae CCAT wedi llunio rhestr o adnoddau newid hinsawdd o ansawdd uchel i athrawon, rhieni a'r cyhoedd ddysgu am addasu i'r newid yn yr hinsawdd a'r arfordir.

Mae’r adnoddau wedi’u rhannu’n dri chategori

  • Deall Newid yn yr Hinsawdd
  • Ystyried Camau i Addasu
  • Mynd i’r Afael â’r Newid yn yr Hinsawdd

Rydym hefyd wedi rhestru adnoddau sy'n tynnu sylw at gymunedau ledled y DU sydd eisoes yn delio ag effeithiau newid hinsawdd, rydym yn gobeithio y bydd y rhain eich helpu i wneud i’ch myfyrwyr feddwl am y materion byd-eang pwysig hyn ar lefel leol. Click here for the resources

TWEETS by @ccatproject

In a new paper, @emmajmckinley et al. explore the impact of COVID-19 on coastal communities’ engagement re climate change. They suggest a rapid response to this unexpected shift by adopting diverse techniques, broader participation, & learning support https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2021.105629

Load More…