Grymuso Pobl i Fynd i'r Afael â Phroblemau Newid yn yr Hinsawdd

impact case studies

Mae Coleg Peirianneg a Phensaernïaeth Coleg Prifysgol Dulyn (UCD) wedi cynhyrchu astudiaethau achos sy'n dal ac yn cyfleu samplau o effeithiau cenedlaethol a byd-eang yr ymchwil, yr ysgolheictod a'r arloesi a wneir yn y Coleg. Mae CCAT yn cael ei gynnwys fel un o'r astudiaethau achos hyn sy'n grymuso pobl i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd

Mae ymchwil ac arloesi yng Ngholeg Peirianneg a Phensaernïaeth UCD yn sicrhau effaith bwysig - hyrwyddo gwybodaeth, cefnogi menter, llywio polisi, a thanategu natur ac ansawdd yr addysg y maent yn ei darparu i fyfyrwyr. Gallwch ymweld â thudalen astudiaeth achos effaith y Coleg Peirianneg a Phensaernïaeth yma. You can visit the College of Engineering and Architecture impact case study page yma

CCAT-impact-case-study