Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Adeiladu Gweithredu ar y Newid yn yr Hinsawdd yn Lleol: Offer o Brosiect CCAT

2nd Chwefror 2022 @ 9:30 am - 12:30 pm

save the date

Cynhaliodd Cymunedau Arfordirol yn Ymaddasu Gyda'i Gilydd (CCAT) ei ddigwyddiad terfynu prosiect ar 2 Chwefror 2022 i arddangos yr offer a ddatblygwyd ar gyfer ymgysylltu â'r gymuned yn ystod y prosiect.

Agorodd y digwyddiad gyda neges gan Arlywydd Iwerddon, Michael D. Higgins y gellir ei ddarllen ymaa’r siaradwr gwadd oedd Vicky Brown, aelod o Grŵp Cynghori CCAT a Phrif Swyddog Gweithredol Cool Planet Experience a rewriteclimate.

Gweithiodd CCAT gydag awdurdodau lleol, addysgwyr, pobl ifanc, grwpiau cymunedol, llunwyr polisi ac academyddion ac amlygodd y digwyddiad hwn ystod o’r offer a ddefnyddiwyd megis gweithdai geo-ddylunio, adnoddau addysgol, prosiectau mapio cyfranogol, ymchwil academaidd a digwyddiadau ar-lein. Archwiliodd partneriaid y prosiect heriau a chyfleoedd yr offer hwn, effaith COVID-19 ar y prosiect a’r camau nesaf.

Gwyliwch recordiad y digwyddiad yma

Mae'r cyflwyniadau ar gae yma

pdf DRAFT Programme (1)

 

Manylion

Dyddiad:
2nd Chwefror 2022
Amser:
9:30 am - 12:30 pm

lleoliad

ar-lein

Trefnydd

CCAT