Rhith-daith o'r orsaf ail-lenwi hydrogen yng Ngorsaf Aberdaugleddau

Mae CCAT wedi cydweithio â phrosiect Energy Kingdom Aberdaugleddau i gynhyrchu rhith-deithiau o ddau brosiect ynni hydrogen newydd cyffrous yn Aberdaugleddau. Mae gorsaf ail-lenwi ar gyfer ceir ar ddyfrffordd Aberdaugleddau. Bydd y prosiect yn dangos cymhwysiad ymarferol technoleg hydrogen. Y nod yw profi ymarferoldeb dau gar Rasa sy'n cael eu pweru gan hydrogen. Fe'u hadeiladir gan y cwmni Cymreig Riversimplea byddant yn gweithredu fel ceir fflyd yn yr Hafan ac o'i chwmpas.

Rhith-daith o'r system gwresogi hydrogen hybrid ym Mhorthladd Aberdaugleddau.

Gosodwyd system wresogi hybrid hydrogen-barod mewn adeilad gweithredol ym Mhorthladd Aberdaugleddau. Bydd gan y system wresogi hon bwmp gwres ffynhonnell aer wedi'i baru â boeler nwy newydd sy'n gallu llosgi hydrogen. Defnyddir rheolyddion gwresogi campus i reoli'r system a fydd yn gwneud y defnydd gorau o ynni adnewyddadwy lleol i redeg y pwmp gwres a newid i wresogi nwy pan fydd yn oer iawn neu pan nad oes ynni adnewyddadwy ar gael.

+ posts

TWEETS by @ccatproject

🤗 Vienna rated world’s most liveable city again 🎉 ⬇️

And it just turns out that we’re looking for (a) post-doc(s) for @EnvPsyVienna, see https://env-psy.univie.ac.at/job-research-opportunities/ https://twitter.com/TheEconomist/status/1539745189400559618

Load More…