Cystadleuaeth Minecraft

Minecraft Fingal

Mae CCAT yn cynnal cystadleuaeth adeiladu Minecraft ar-lein ar gyfer plant rhwng 10 a 12 oed a oedd yn byw yn ardal Fingal. Bydd y gystadleuaeth yn rhedeg ar-lein rhwng 10 am ac 11.30 am ddydd Sadwrn 30ain a dydd Sul 31 Hydref 2021. Bydd enillydd y gystadleuaeth yn derbyn 3,500 Minecoin. I gofrestru anfonwch e-bost at saul.crowley@fingal.ie

Cynhelir y gweithdy ar y cyd ag Adran Cynllunio a Seilwaith Strategol Cyngor Sir Fingal, Prifysgol Technoleg Delft, yr Iseldiroedd, a Choleg Prifysgol Dulyn.

+ posts

TWEETS by @ccatproject

🤗 Vienna rated world’s most liveable city again 🎉 ⬇️

And it just turns out that we’re looking for (a) post-doc(s) for @EnvPsyVienna, see https://env-psy.univie.ac.at/job-research-opportunities/ https://twitter.com/TheEconomist/status/1539745189400559618

Load More…