Cystadleuaeth Minecraft

Minecraft Fingal

Mae CCAT yn cynnal cystadleuaeth adeiladu Minecraft ar-lein ar gyfer plant rhwng 10 a 12 oed a oedd yn byw yn ardal Fingal. Bydd y gystadleuaeth yn rhedeg ar-lein rhwng 10 am ac 11.30 am ddydd Sadwrn 30ain a dydd Sul 31 Hydref 2021. Bydd enillydd y gystadleuaeth yn derbyn 3,500 Minecoin. I gofrestru anfonwch e-bost at saul.crowley@fingal.ie

Cynhelir y gweithdy ar y cyd ag Adran Cynllunio a Seilwaith Strategol Cyngor Sir Fingal, Prifysgol Technoleg Delft, yr Iseldiroedd, a Choleg Prifysgol Dulyn.