Prifysgol Caerdydd

Photo of Rhoda Ballinger

Dr. Rhoda Ballinger

Reader, School of Earth and Ocean Sciences, Cardiff University

Cafodd Rhoda radd mewn Daearyddiaeth a PhD yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Aberystwyth. Ar hyn o bryd, mae’n arweinydd thema ar gyfer rhaglenni Daearyddiaeth yn Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r MôrPrifysgol Caerdydd, a Chyfarwyddwr rhaglen Daearyddiaeth Forol yr Ysgol. Mae ganddi dros ugain mlynedd o brofiad o addysgu am agweddau ar reolaeth arfordirol yn Ewrop ac ymchwilio iddynt, yn ogystal â phrofiad ymarferol o reoli morydau, yn arbennig drwy Bartneriaeth Aber Hafren. Mae ei hymchwil yn canolbwyntio ar integreiddio gwyddoniaeth a pholisïau yn ogystal ag ar ddadansoddi rhanddeiliaid a pholisïau yng nghyd-destun newid arfordirol. Mae prosiectau diweddar yn cynnwys IMCORE,  RESILCOAST a COASTWEB yn ogystal â phrosiectau graddfa lai ar gyfer Llywodraeth Cymru a phobl eraill ynghylch cynllunio morol. Yn rhan o lawer o’r prosiectau cymhwysol, rhyngddisgyblaethol, mae hi wedi gweithio’n helaeth gyda rhanddeiliaid arfordirol i ddatblygu ystod o ddeunyddiau hyfforddiant.

Photo of Emma McKinley

Dr. Emma McKinley

Research Fellow, Cardiff University

Mae Emma (@EmmaJMcKinley) yn Gydymaith Ymchwil ym Prifysgol Caerdyddsy’n gweithio ar brosiect CCAT er mwyn deall agweddau a chanfyddiadau cymunedol ynghylch y newid yn yr hinsawdd, defnyddio modelau o ddinasyddiaeth forol i archwilio’r cysyniad o ddinasyddiaeth hinsoddol.

A hithau’n ymchwilydd dulliau cymysg profiadol, mae Emma’n defnyddio ystod amrywiol o dechnegau i ddeall cysylltiad pobl â chefnforoedd y byd. Ar ben hynny, mae wedi gweithio ar bynciau sy’n cynnwys; cynllunio morol, gwasanaethau ecosystem, canfyddiadau ac agweddau’r cyhoedd ynghylch materion morol, dinasyddiaeth forol, llythrennedd cefnforol, gwydnwch a chynaliadwyedd cymunedau arfordirol ac agenda Blue Growth. Ym mis Medi 2018, fe lansiodd Emma Rwydwaith y Gwyddorau Cymdeithasol Morolcymuned fyd-eang, ryngddisgyblaethol o ymchwilwyr ac ymarferwyr sy’n gweithio ym meysydd y gwyddorau cymdeithasol morol. Hi yw cadeirydd y rhwydwaith hwn. Ar ben hynny, Emma yw Cadeirydd Grŵp Ymchwil Foroly Gymdeithas Ddaearyddol Frenhinol, cyd-gadeirydd Grŵp Polisi Cymru’r Gymdeithas Ecolegol Prydeinig. Hefyd, mae hi’n aelod o Dasglu’r Gwyddorau Cymdeithasol Morol sy’n rhan o Bwyllgor Cydlynol Gwyddorau Morol y DU.