Digwyddiadau'r gorffennol

Gŵyl y Gwyddorau Cymdeithasol

Gŵyl y Gwyddorau Cymdeithasol

ar-lein

Bydd y digwyddiad hwn yn arddangos gwaith CCAT, gan gynnwys cyflwyniadau ar ganfyddiadau ac agweddau’r gymuned tuag at newid hinsawdd a goblygiadau hyn i ymaddasu...

Darganfod mwy »
09 Tachwedd 2020 2:00 pm - 4:00 pm
Cymunedau Arfordirol yn Ymaddasu Ynghyd (CCAT): Cyfnewid Gwybodaeth ac Arferion Gorau ar draws Ffiniau Cynhadledd Ar-lein

Cymunedau Arfordirol yn Ymaddasu Ynghyd (CCAT): Cyfnewid Gwybodaeth ac Arferion Gorau ar draws Ffiniau Cynhadledd Ar-lein

ar-lein

I ranbarthau arfordirol, bydd rheolaeth arfordirol a pholisïau addasu i’r newid yn yr hinsawdd yn ganolog i’w haddasiad i’r newid yn yr hinsawdd a datblygu cymunedau gwydn a chynaliadwy.

Darganfod mwy »
17 Tachwedd 2020 17th Tachwedd 2020 - 19th Tachwedd 2020
Sut y gall realiti rhithwir gefnogi teithiau maes

Sut y gall realiti rhithwir gefnogi teithiau maes

ar-lein

Cynhaliodd CCAT gweminar ar 19 Mai 2021 fel rhan o'n gwaith ar archwilio'r defnydd o dechnoleg realiti rhithwir (VR) fel adnodd ar gyfer ystod o weithgareddau ymchwil.

Darganfod mwy »
19 Mai 2021 11:00 am - 1:00 pm
CCAT 2021: Cyfnewid Gwybodaeth a’r Arferion Gorau ar draws Ffiniau - 19 hyd 21 Hydref 2021

CCAT 2021: Cyfnewid Gwybodaeth a’r Arferion Gorau ar draws Ffiniau - 19 hyd 21 Hydref 2021

ar-lein

Yn dilyn llwyddiant ein digwyddiad ar draws ffiniau CCAT cyntaf yn 2020, mae'n bleser gan dîm CCAT gyhoeddi ein hail ddigwyddiad cyfnewid ...

Darganfod mwy »
19 Hydref 2021 Hydref 19 - Hydref 21