Digwyddiadau'r gorffennol

Adeiladu Gweithredu ar y Newid yn yr Hinsawdd yn Lleol: Offer o Brosiect CCAT

Cynhaliodd Cymunedau Arfordirol yn Ymaddasu Gyda'i Gilydd (CCAT) ei ddigwyddiad terfynu prosiect ar 2 Chwefror 2022 i arddangos yr offer a ddatblygwyd ar gyfer ymgysylltu â'r gymuned yn ystod y prosiect.

Find out more
02 Chwefror 2022
ar-lein

Cystadleuaeth Minecraft

Mae CCAT yn cynnal cystadleuaeth adeiladu Minecraft ar-lein ar gyfer plant rhwng 10 a 12 oed a oedd yn byw yn ardal Fingal...

Find out more
30 Hydref 2021
ar-lein

CCAT 2021: Cyfnewid Gwybodaeth a’r Arferion Gorau ar draws Ffiniau - 19 hyd 21 Hydref 2021

Yn dilyn llwyddiant ein digwyddiad trawsffiniol cyntaf yn 2020, cynhaliodd CCAT ail ddigwyddiad rhwydweithio rhithwir a chyfnewid gwybodaeth, Cymunedau...

Find out more
19 Hydref 2021
ar-lein

Sut y gall realiti rhithwir gefnogi teithiau maes

Cynhaliodd CCAT gweminar ar 19 Mai 2021 fel rhan o'n gwaith ar archwilio'r defnydd o dechnoleg realiti rhithwir (VR) fel adnodd ar gyfer ystod o weithgareddau ymchwil.

Find out more
19 Mai 2021
ar-lein

Cymunedau Arfordirol yn Ymaddasu Ynghyd (CCAT): Cyfnewid Gwybodaeth ac Arferion Gorau ar draws Ffiniau Cynhadledd Ar-lein

I ranbarthau arfordirol, bydd rheolaeth arfordirol a pholisïau addasu i’r newid yn yr hinsawdd yn ganolog i’w haddasiad i’r newid yn yr hinsawdd a datblygu cymunedau gwydn a chynaliadwy.

Find out more
17 Tachwedd 2020
ar-lein

Gŵyl y Gwyddorau Cymdeithasol

Bydd y digwyddiad hwn yn arddangos gwaith CCAT, gan gynnwys cyflwyniadau ar ganfyddiadau ac agweddau’r gymuned tuag at newid hinsawdd a goblygiadau hyn i ymaddasu...

Find out more
09 Tachwedd 2020
ar-lein