Ymgysylltu â Newid Hinsawdd â Chymuned The Havens

PCF

Mae'r adroddiad CCAT hwn yn dogfennu'r trafodaethau ar addasu i newid yn yr hinsawdd gyda chymuned The Havens yng Nghymru. Roedd y prosiect yn gydweithrediad rhwng tîm Datganiad Ardal Forol Cyfoeth Naturiol Cymru a phartneriaid CCAT, Fforwm Arfordir Sir Benfro. Roedd yn galluogi treialu offer ymgysylltu newydd, a ddatblygodd CCAT, gyda chymuned. Roedd y gwaith hefyd yn cyd-fynd â gweithredoedd ymgysylltu â'r Datganiad Ardal Forol. I ddarllen yr adroddiad cliciwch yma