Gwersi a Ddysgwyd: Ymgysylltu â Chymuned The Havens ynghylch y Newid yn yr Hinsawdd

PCF report

Yn sgîl gwaith ymgysylltu CCAT â chymuned The Havens yng Nghymru, mae'r adroddiad hwn yn ystyried y wers a ddysgwyd. Mae'r adroddiad yn ystyried y strategaeth ymgysylltu â'r gymuned, yr offer a ddefnyddir a'r argymhellion ar gyfer ymgysylltu cymunedol ynghylch y newid yn yr hinsawdd yn y dyfodol. I ddarllen yr adroddiad cliciwch. yma