Papur ymchwil “Mynd yn Ddigidol”

research paper

Mae CCAT wedi cyhoeddi papur o’r enw ‘Going digital’ – Lessons for future coastal community engagement and climate change adaptation yn yr Ocean & Coastal Management Journal sef y cyfnodolyn rhyngwladol blaenllaw sy'n astudio pob agwedd ar reolaeth cefnfor ac reolaeth cefnfor ac arfordirol o’r lefelau byd-eang i lefelau lleol. I ddarganfod mwy cliciwch yma. yma

+ posts