Sea Change – Take Action!

Mae CCAT wedi cynhyrchu animeiddiad byr, "Sea Change – Take Action!" sy'n adrodd hanes taid ac wyres yn trafod newid hinsawdd a sut mae wedi effeithio ar eu hardal leol gan yr arfordir. Fe wnaethant drafod camau syml y gall pobl eu cymryd i leihau eu hôl troed carbon a sut y bydd lefel y môr yn codi yn effeithio ar gymunedau arfordirol.

Mae'r animeiddiad ar gael i'w wylio yma

+ posts

TWEETS by @ccatproject

CCAT’s Climate Wicked Geogames studio is on this week in Liverpool https://twitter.com/OpenEyeGallery/status/1483069115107614725

Load More…