Alex Cameron-Smith

Alex Cameron - Smith

Cafodd Alex ei geni yn Llundain, ond wrth chwarae mewn coedwigoedd a pharciau yn ystod ei phlentyndod, datblygodd gariad dwys at yr awyr agored a natur. O ganlyniad, cyflawnodd radd mewn Sŵoleg, treulio blwyddyn i ffwrdd yn crwydro Awstralia a Seland Newydd, cyn gwneud MSc mewn Adfer Rhywogaethau mewn Perygl a Chadwraeth. Mae Alex wedi cael gyrfa amrywiol, gan weithio i lawer o elusennau a sefydliadau nid-er-elw, o reoli partneriaid ym mhlatfform datgelu newid hinsoddol byd-eang yn Llundain i anturiaethau cydlynu ar gyfer cwmni bach ym Mryste.

A hithau’n angerddol dros gysylltu pobl â’u hamgylchedd, symudodd i Sir Benfro yn haf 2019 i weithio fel tywysydd awyr agored a syrthiodd mewn cariad â’r arfordir. Felly, symudodd i ymuno â’r tîm i weithio gyda chymunedau lleol i’w helpu i ymaddasu i effeithiau anochel y newid yn yr hinsawdd. Y tu allan i’r gwaith, mae Alex i’w gweld yn dringo clogwyni, yn loncian neu’n hela am drysor ar gildraethau.