Anna Malloy

Photo of Anna Malloy

Ganwyd Anna yn Sir Benfro ac ar ôl cwblhau gradd mewn Rheoli Busnes ym Mhrifysgol Abertawe yn 2000, dychwelodd i’w thref genedigol, Aberdaugleddau, i ddechrau ei gyrfa. Llwyddodd Anna i gael lleoliad gwaith i raddedigion gyda chwmni lleol cyn symud i Dun Laoghaire, Dulyn, i fod yn Gynorthwy-ydd Marchnata i Cork International. 

Yn 2002, dychwelodd i Sir Benfro i ddechrau teulu a gweithio yng Ngholeg Sir Benfro. Yn 2007, ymunodd Anna â Port of Milford Haven fel Cynorthwy-ydd Marchnata. Ers hynny, mae ei gyrfa yno wedi mynd o nerth i nerth, a dechreuodd swydd reoli yn 2015. Mae gan Anna rôl allweddol yng nghyfarfodydd Pwyllgor Atebolrwydd Rhanddeiliaid y cwmni ac mae wedi arwain nifer o fentrau ymgysylltu gyda’r cymysgedd eang o randdeiliaid sy’n gysylltiedig â Port. Mae cyfrifoldebau Anna yn cynnwys cysylltiadau â'r cyfryngau, ymateb mewn argyfwng a materion cyhoeddus. Y tu allan i fyd gwaith, mae Anna yn mwynhau treulio amser gyda’i theulu a chadw’n heini.