Dr. Bruno De Andrade

Photo of Bruno de Andrade

Bruno has a PhD in Architecture and Urbanism from the University of Minas Gerais, Brazil. 

Mae wedi bod yn ymchwilio i fapio sefyllfaoedd y dyfodol gyda phlant ym Mhrifysgol Fflorens, Yr Eidal, ynghyd â'r berthynas rhwng meddwl am ddylunio a gemau difrifol ym Mhrifysgol Technoleg, Fiena. Mae'r gwaith ymchwil yn canolbwyntio ar GIS (System Wybodaeth Ddaearyddol) a ddefnyddir o ran pensaernïaeth tirlunio ar ffurf geo-ddylunio, cynllunio cyfranogol gyda gemau geo difrifol, ac yn fwyaf diweddar cynllunio wrth addasu i'r hinsawdd.