Cathal O’Mahony

Photo of Cathal O'Mahony

Mae gan Cathal radd o Goleg Prifysgol Caerdydd (B.Sc) a Choleg Prifysgol Dulyn (M.Sc) ac mae’n aelod o dîm gweithrediadau MaREI. Mae Cathal yn gyfrifol am roi cymorth i ymchwilwyr sy’n chwilio am gyllid ar gyfer rhaglenni’r UE, gan gynnwys INTERREG a Horizon 2020, ac ar gyfer rheoli dyfarniadau cyllid ymchwil newydd a rhai sydd eisoes yn bodoli. Cyn derbyn y rôl hon, roedd Cathal yn gyfrifol am gydlynu grŵp o ymchwilwyr a oedd yn gweithio ar agweddau ar lywodraethu morol ac arfordirol. Roedd ei waith ymchwil yn canolbwyntio ar reoli a chynllunio morol ac arfordirol; prosesau cyfranogol; addasu’r hinsawdd a defnyddio technolegau arsylwi ar y Ddaear ar gyfer cymwysiadau morol ac arfordirol.