Dr. Brenda McNally

Brenda McNally

Mae Brenda yn ysgolhaig cyfathrebu amgylcheddol sy'n arbenigo mewn ymchwil cyfryngau a chyfathrebu am newid yn yr hinsawdd a thrawsnewidiadau ynni. Mae ganddi PhD mewn Cyfathrebu, MSc mewn Cyfathrebu Gwyddoniaeth a gradd mewn Gwyddoniaeth. Archwiliodd ei hymchwil ddoethuriaeth y defnydd o syniadau am Drosglwyddo Carbon Isel yn y cyfryngau Gwyddelig a sut mae'r wasg yn diffinio posibiliadau ar gyfer ymgysylltiad y cyhoedd â pholisi hinsawdd. Ar ôl cwblhau ei PhD cafodd swydd Athro Cynorthwyol am ddwy flynedd yn yr Ysgol Gyfathrebu ym Mhrifysgol Dinas Dulyn. 

Yn ddiweddar dychwelodd Brenda o’r Unol Daleithiau. Bu hi ar Ysgoloriaeth Fulbright ym Mhrifysgol Talaith Arizona i ddysgu am ddychmygion ynni a dulliau creadigol o ymgysylltu rhanddeiliaid â thrawsnewidiadau ynni. Cyn hynny roedd yn Gymrawd Ymchwil yng Ngholeg y Drindod Dulyn lle bu’n arwain astudiaeth a ariannwyd gan yr EPA o ddefnydd cyfryngau a chanfyddiadau’r cyhoedd o weithredu yn yr hinsawdd yn Iwerddon.

Fel ymchwilydd cyfryngau amgylcheddol, mae gan Brenda ddiddordeb yn y ffyrdd y mae'r cyfryngau a diwylliant yn llywio dealltwriaeth o newid yn yr hinsawdd a phontio ynni, ac ymatebion iddo. Mae ei hymchwil gyfredol yn archwilio cynhyrchu dyfodol hinsawdd ac ynni mewn diwylliant gweledol digidol. Mae hyn o ran y goblygiadau ar gyfer cysylltiadau rhwng yr amgylchedd a chymdeithas fel ymgysylltiad dinasyddion â natur a lle.