Dr. Chiara Cocco

Chiara Cocco

Mae Chiara Cocco yn Wyddonydd Ymchwil gyda CCAT yn Ysgol Pensaernïaeth, Cynllunio a Pholisi Amgylcheddol yng Ngholeg Prifysgol Dulyn. Cafodd ei gradd PhD ar ddechrau 2020 o Brifysgol Cagliari, yr Eidal. Ers 2015, mae ei hymchwil yn canolbwyntio ar gymhwyso technegau geo-ofodol mewn cynllunio trefol-ranbarthol ac ar ddatblygu dulliau ac offer geogynllunio i gefnogi prosesau dylunio cyd-greu. Cafodd brofiad helaeth mewn gweithdai geogynllunio ledled y byd gan weithio fel rhan o'r tîm cydgysylltu mewn gwahanol astudiaethau achos ledled yr Eidal, Brasil ac UDA.