Dr. Fernanda Terra Stori

Photo of Fernanda Stori

Mae Fernanda yn eigionegydd sydd â PhD mewn Ecoleg ac Adnoddau Naturiol, ac mae ganddi ddiddordeb ymchwil mewn cynllunio, rheoli a chadwraeth arfordirol-forol. Mae hi wedi bod yn ymchwilio i gymunedau arfordirol sy’n defnyddio cysyniadau Ethnoecoleg ac Ecoleg Ddynol, Rheoli sy’n seiliedig ar Ecosystemau, a Gwytnwch mewn Systemau Ecolegol-gymdeithasol. Mae hi’n Uwch-ymchwilydd ôl-ddoethurol gyda CCAT (Coastal Communities Adapting Together), Canolfan MaREI ar gyfer Ynni Morol ac Adnewyddadwy. Yn ei gwaith ymchwil, mae hi’n edrych ar sut i integreiddio gwybodaeth ecolegol rhanddeiliad â gwybodaeth wyddonol er mwyn deall effeithiau newid yn yr hinsawdd ac i gysylltu prosesau addasu er mwyn datblygu astudiaethau am wytnwch ecolegol-gymdeithasol arfordirol-forol.