Dr. Kieran Hickey

Photo of Kevin Hickey

Prif ddiddordebau Kieran yw stormydd a chorwyntoedd a'r rhyngwyneb hinsawdd-arfordirol, newid hinsoddol, hinsoddeg hanesyddol a thrychinebau tywydd. I'r perwyl hwn mae Kieran wedi bod yn gweithio ar nifer o brojectau ymchwil ar yr hinsawdd, hanes hinsawdd Iwerddon ynghyd â gwaith ymchwil mwy arbenigol ar batrymau newidiol stormydd yr Iwerydd, corwyntoedd a chyfraniad newid hinsoddol at ddigwyddiadau tywydd eithafol.

Mae Kieran yn aml ar y teledu, y radio ac yn y cyfryngau print cenedlaethol, ynghyd â chyfryngau lleol yn trafod ei arbenigedd ar y newid hinsoddol, y tywydd a thrychinebau naturiol yn Iwerddon ac yn rhyngwladol. Mae wedi cyhoeddi dau lyfr ar newid hinsoddol ac Iwerddon, un am fleiddiau, ac wedi golygu llyfr arall ar gorwyntoedd yn ogystal â sawl erthygl mewn cyfnodolion, penodau mewn llyfrau a chyhoeddiadau eraill.