Dr Stuart Capstick

Stuart Capstick

Mae gen i ddiddordeb yn y ffordd mae pobl yn deall ac yn gweithredu ar newid yn yr hinsawdd. Beth sy'n pennu lefel ein diddordeb a'n pryder am y pwnc hwn? Sut allwn ni gynnwys pobl wrth greu cymdeithas garbon isel well? Sut y gellir trosi'r ymdeimlad angenrheidiol o frys ynghylch newid yn yr hinsawdd i leihau allyriadau yn ystyrlon ac yn bellgyrhaeddol?

Rwy'n arweinydd thema ar gyfer y Ganolfan Newid Hinsawdd a Thrawsffurfio Cymdeithasolbuddsoddiad 5 mlynedd gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol. Rydw i hefyd yn weithgar yng Nghanolfan Tyndall ar gyfer Ymchwil i Newid Hinsawdd,ac yn awdur y Lancet Countdown on Health and Climate ChangeRwy'n cyd-olygu un o'r parthau pwnc ar gyfer y cyfnodolyn WIREs Climate Change.