Dr. Tadhg MacIntyre

Tadhg Mac Intyre

Mae Tadhg yn seicolegydd amgylcheddol ac mae'n darlithio yn yr Adran Addysg Gorfforol a Gwyddorau Chwaraeon ym Mhrifysgol Limerick. Mae'n cydlynu prosiect H2020 GOGREEN ROUTES sy'n hybu iechyd trefol ar draws chwe dinas yn Ewrop. Yn 2019, roedd yn un o gyd-awduron “Physical Activity in Natural Settings: Green and Blue Exercise, ac yn awdur toreithiog ar yr heriau methodolegol i werthuso manteision a sgîl-fanteision atebion sy’n seiliedig ar Natur

Graddiodd Tadhg gyda BA mewn Seicoleg o Goleg Prifysgol Dulyn ac wedi hynny cwblhaodd radd Meistr yno ym 1996. Cafodd ei Ph.D. ei oruchwylio gan yr Athro Aidan Moran yng Ngholeg Prifysgol Dulyn ac roedd y traethawd hir yn archwilio delweddau modur ymhlith arbenigwyr, gan ddefnyddio dull gwybyddiaeth modur.
 
Cyn ymuno ag Adran PESS Prifysgol Limerick yn 2012, roedd Tadhg wedi dysgu ar raglenni MSc. a rhaglenni Meddygaeth Chwaraeon yn UCD.