Jetske Germing

Jetske Garming

Mae Jetske yn frwd dros yr awyr agored, a symudodd i Sir Benfro dros ddau ddegawd yn ôl i dreulio cymaint o amser â phosibl ar yr arfordir. Mae gan Jetske MA mewn Rheoli Twristiaeth Ewropeaidd, ac wedi gweithio ar brosiectau ynghylch twristiaeth gynaliadwy, datblygu cynaliadwyedd cymunedol, a phrosiectau rhyngwladol fel Partneriaeth y Llywodraeth Agored. Open Government Partnership.

Mae ei rôl yn Fforwm Arfordirol Sir Benfro’n ymwneud â’r holl raglenni – addysg, hamdden gynaliadwy, ymgysylltu dros y newid yn yr hinsawdd, gwaith rhanddeiliaid ac ynni morol. Mae ei rôl yn cysylltu ei diddordebau mewn datblygu cynaliadwy a chymunedau â sgiliau cynllunio a threfnu a’r rhwydweithiau y mae hi wedi’u sefydlu drwy gydol ei gyrfa, o ddatblygu’r portffolio cyllid, i ystyried cyfleoedd, rhwydweithio â phartneriaid a datblygu strategaeth a systemau PCF a’u rhoi ar waith. Fel Cynrychiolwr Rhanbarthol Gwirfoddol dros Surfers Against Sewage, mae Jetske’n trefnu sesiynau glanhau traeth ac yn ymgyrchu yn erbyn Ysbwriel Morol, er mwyn cael môr glanach. Surfers Against Sewage Jetske organises regular beach cleans and campaigns against Marine Litter, to protect waves and for cleaner seas.