Lauren Blacklaw-Jones

Photo of Lauren Blacklaw-Jones

Mae Lauren wedi preswylio’n Sir Benfro ei holl bywyd, gyda brwydfrydedd arbennig am diwylliant, treftadaeth ac adfywio yn y sir. Yn brofiadol yn rheoli prosiectau fach, logisteg, digwyddiadau, rheoli gwirfyddolwir ag ymgysylltu cymunedol, mae Lauren wedi gweithio mewn busnesau lleol, presiectau cymunedol ag elusennau di-elw cenedlaethol.

Mae erengraiffau diweddar yn cynnwys gweithredu strategaeth ymgysylltu cymunedol yn hyrwyddo newidiadau i wasanaethau gwastraff ag yn cynyddu ailgylchu mewn ardaloedd ymgysylltu isel; goruchwilio gweinyddiaeth prosiect datblygu cymunedol uchelgeisiol; rheoli prosiect gwirfyddoli yn darparu profiad a chyfleoedd i 16-24 oed yn y celfyddydau.

Gyda ffocws ar prosiectau datblygu cymunedol arloesol ag addasu, twf ag adfywio, nod Lauren ydi i maethu amgylchedd cymdeithasol ac economaidd ffynianus i preswylwyr Sir Benfro ag ymwelwyr, gan uchafu effaithiau cyfleoedd lleol unigryw a ddatblygiadau cynaliadwy.

Mae ei chefndir amriwiol yn cynnwys profiad ychwanegol mewn gwisg theatre a ffilm, ‘sgryfennu a golygy sgriptiau ddwyieithog. Mae hi’n siaradwr Cymraeg rhugl a siaradwr Spaeneg cymedrol, gyda chysylltiadau teuluol gruf a’r Ariannin. Allan o waith gellir ei darganfod wrth y môr, ar y llwybr arfordirol neu yn gwirfyddoli ar prosiectau lleol cymmunedol a chelfyddydol.