Dr. Louise Dunne

Photo of Louise Dunne

Louise yw Rheolwr Ymchwil yr Ysgol Pensaernïaeth, Cynllunio a Pholisi Amgylcheddol yng Ngholeg Prifysgol Dulyn. Mae ei hymchwil flaenorol wedi cynnwys: Dangosyddion Amgylcheddol ar gyfer Amgylchedd Trefol Iwerddon; Tarddiad ac Arwyddocâd Cerrig Madarch yn Rhanbarthau Carst Iseldiroedd Iwerddon; Goblygiadau Economaidd ac Amgylcheddol defnyddio Trethi a Ffioedd Amgylcheddol yn yr UE a’i Haelod-Wladwriaethau; Swyddi Gwyrdd yn Nulyn, Cynaliadwyedd a Gwydnwch Trefol; a Chyflwyniad ac Effeithiau Trethi Carbon Iwerddon.