Saul Crowley

Saul Crowley

Mae Saul yn Wyddonydd Ymchwil gyda Chyngor Sir Fingal. Mae'n hanu o arfordir gwyllt yr Iwerydd yn Galway ond treuliodd y rhan fwyaf o'i amser yn astudio ac yn gweithio yn y DU lle cymhwysodd fel archeolegydd yng Ngholeg Prifysgol Llundain. Yna gweithiodd Saul mewn swyddi yn Amgueddfa Llundain, y Llyfrgell Brydeinig ac Ymddiriedolaeth Wellcome. 

Gyda chefndir mewn Astudiaethau Treftadaeth, mae ymchwil Saul yn canolbwyntio ar wella canfyddiadau’r cyhoedd o’r amgylchedd naturiol ac adeiledig ar draws amser a lle. Ar ôl gweithio ar draws nifer o amgueddfeydd a sefydliadau diwylliannol, mae Saul yn frwdfrydig am ddod â phob ffurf o dreftadaeth yn ôl i'r gymuned.