Stella Hooper

Photo of Stella Hooper

Mae Stella wedi bod yn Rheolwr Cyllid Allanol i Port ers 2013. Mae’n gweithio gyda chydweithwyr er mwyn sicrhau arian grant sy’n cyd-fynd â nodau ac amcanion corfforaethol. Ar ôl ennill y grantiau, mae’n cynorthwyo gyda gwaith rheoli prosiectau drwy helpu i wneud yn siŵr eu bod yn cydymffurfio ag amodau’r grant. Mae Stella yn gynrychiolydd amgylcheddol yn Port hefyd ac mae’n awyddus i godi ymwybyddiaeth o’r ffyrdd y gallwn chwarae ein rhan er lles yr amgylchedd.  

Y tu allan i fyd gwaith, mae Stella yn rhannu ei hamser rhwng ei rôl fel Cynghorydd Tref yn yr Hwlffordd lle mae’n byw, a’i diddordebau eraill. Mae’r rhain yn cynnwys yr ochr ysbrydol o fywyd, garddio, yn enwedig tyfu o hadau a thyfu llysiau organig yn ei rhandir. Mae’n hoff iawn o fwyd a gwin da ac yn mwynhau rhoi cynnig ar ryseitiau newydd o’r llu o lyfrau coginio y mae wedi’u prynu dros y blynyddoedd.