Deall Canfyddiadau Cyhoeddus o’r Newid yn yr Hinsawdd: Astudiaeth Achos gan Gyngor Sir Benfro a Chymunedau Lleol

report cover

Mae CCAT wedi cynhyrchu adroddiad ynglŷn â'n gwaith gyda Chyngor Sir Penfro. Mae'r adroddiad yn nodi canfyddiadau allweddol o'n hastudiaeth sy'n archwilio'r canfyddiadau a'r agweddau sydd gan weithwyr unigol yng Nghyngor Sir Benfro, gan gyflwyno cyfres o argymhellion i'r cyngor eu hystyried yn eu rhaglen waith ynglŷn â’r newid yn yr hinsawdd. Gallwch ddarllen yr adroddiad yma